เชิญร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาของคาราบาวแดง

karabawdangโรงเรียนบ้านเกาะปรางเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษาของบริษัทคาราบาวแดงให้กับเด็กหญิงทิพย์อักษร  เพ็งเผา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านเกาะปราง  ที่ชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความเรื่อง  “ตำบลของหนู”  รายละเอียด(กำหนดการ)

เกี่ยวกับ บ้านเกาะปราง

โรงเรียนบ้านเกาะปราง หมู่ที่ 13 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร